Month: February 2021

7 Reasons to invest in real estate funds, why should you pay close attention when you want to take action on the stock market? Read more about it here in 2021

A real estate fund is required to distribute the majority of its taxable income to shareholders. Real estate funds are subject to a special tax structure in which profits are not directly taxed. If a real estate fund distributes 90% of its profits in dividends, it does not have to pay corporate income tax. This explains the high returns that these funds offer. Dividend yields of 5% to more than 10% are not uncommon and make investing in real estate funds an attractive choice. For our Spanish readers we would like to advice you to read the following article about trading: ¿Cuáles son los costos de los Forex broker en Colombia?

Low-threshold

Real estate funds make it possible for regular investors to invest in real estate in an easily accessible way. Where you need at least €20,000 for a direct real estate investment you can join a real estate fund with a small amount. So you do not need large equity. Another advantage is that you do not need any specific real estate knowledge.

  • Real estate funds are managed by professionals with good knowledge of the market, making it a simple and accessible way of investing. The chance that you will achieve better results with a real estate fund than with your own real estate investment is therefore considerable. Another advantage is that you can get in or out at any time.
  • When you invest directly in real estate this is by no means always the case. If, for example, things go less well on the market, then you have often not just sold a property. Finally, the large shortage of private real estate makes investing in real estate funds a lot more accessible than a direct real estate investment where there is a lot of time pressure and competition.

Stable

A real estate fund requires a minimum number of shareholders. For example, a real estate fund may require a minimum of 100 shareholders for a period of, say, 335 days of a taxable year. This ensures a constant flow of income and benefits stability.

  • In addition, the prices of real estate funds are generally quite stable because the underlying asset (real estate) is quite stable. This makes these funds a reasonably safe way to invest, although of course you never have the guarantee that this will continue to be the case. It is therefore important to keep a critical eye on the real estate market, the management of the real estate fund and any business risks.

Predictable value increase in the long term

The gross income of a real estate fund must come from the rent or sale of real estate for a minimum percentage. A real estate fund is obligated to transfer most of its cash flow to its shareholders. Because the developments in the real estate market are fairly easy to estimate, there is usually a growing and predictable increase in the value of real estate funds in the long term.

Distribution

The right consideration for the type of real estate fund in which you invest will benefit the diversification of your portfolio. This reduces volatility and therefore risks. There are real estate funds that are spread across different sectors and/or locations. There are also real estate funds that focus on a certain sector or location.

The advantage of investing in a real estate fund that is more focused on one particular sector or location is that the professionals who manage the real estate fund often have very specific knowledge of this sector, which can benefit the returns. This can be interesting if you plan to invest in multiple real estate funds and focus per fund on other sectors and/or locations. If you first want to focus on one real estate fund it can be interesting to go for a fund that focuses on multiple sectors/locations like in España.

A good hedge against inflation

When prices rise, the rents and values of real estate usually go up as well. This is partly due to the fact that many leases are linked to inflation. This supports the growth of the REIT dividend. As a result, real estate funds offer a reasonably reliable income stream even in times of inflation. In other words, real estate offers fairly good protection against monetary devaluation, which makes investing in real estate funds attractive.

Liquidity

If you add up all the advantages of investing in real estate funds, you can conclude that real estate funds, unlike direct real estate investments, are more liquid. After all, you can sell a REIT from one day to the next. If the market is less liquid, it is almost impossible to sell it directly in the case of your own property. This makes REITs very suitable for short and medium term speculation. Liquidity also makes investing in real estate funds attractive and accessible to regulators.

Gran Tierra Energy Inc. kondigt verkoop aan van 218.012.500 PetroTal-aandelen voor GBP21,67 miljoen

Hoofdzaken:

 

Op 11 december 2020 sloot Remus Horizons PCC Limited (de “Overnemer”) een privéovereenkomst met Gran Tierra Resources Ltd. (“GTRL”), een volledige dochteronderneming van Gran Tierra, die voorziet in de aankoop door de Overnemer van 218.012.500 gewone aandelen (de “PetroTal Aandelen”) van PetroTal Corp. (de “Emittent”) (de “Gekochte Aandelen”) tegen een prijs van GBP 0,099385 per Gekocht aandeel, voor een totale aankoopprijs van ongeveer GBP21.667.172,00. De afronding van de transactie zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 18 december 2020, afhankelijk van een aantal voorwaarden waaraan wordt voldaan of waarvan wordt afgezien door een of beide van GTRL en de Acquiror. aandeel facebook is gestegen.

 

 

De aangekochte aandelen vertegenwoordigen ongeveer 26,7% van de uitgegeven en uitstaande PetroTal-aandelen op 11 december 2020. GTRL bezit momenteel 246.100.000 PetroTal-aandelen, wat ongeveer 30,15% vertegenwoordigt van de uitgegeven en uitstaande PetroTal-aandelen op 11 december 2020. Bij de sluiting van de transactie, zal GTRL 28.087.500 PetroTal-aandelen bezitten, wat ongeveer 3,44% van de uitgegeven en uitstaande PetroTal-aandelen vertegenwoordigt op 11 december 2020. De resterende 28.087.500 PetroTal-aandelen zijn onderhevig aan escrow krachtens de TSX Venture Exchange-escrowvereisten die zijn opgelegd in verband met Transactie met omgekeerde overname van de emittent voltooid in december 2017.

Voor meer informatie, zie “Vroegtijdige waarschuwing” in dit persbericht.

Bericht aan aandeelhouders

 

Gary Guidry, President en Chief Executive Officer van Gran Tierra, merkte op: “Als onderdeel van onze voortdurende inzet voor een gedisciplineerde financiële strategie, met een focus op balansbescherming en waardebehoud op lange termijn, hebben we besloten om het merendeel van onze PetroTal te verkopen. aandelen.

 

Manolo Zuniga en het hele team van PetroTal hebben uitstekend werk verricht door het Bretana-olieveld in Peru te ontwikkelen en door deze zeer uitdagende en vluchtige tijden in de industrie te navigeren. Met een sterk bestuur en een sterk managementteam is PetroTal gepositioneerd om nog vele jaren waarde toe te voegen. ” Pinterest aandelen zijn te koop.

 

Openbaarmaking van vroegtijdige waarschuwing

 

De volgende openbaarmaking wordt verstrekt op grond van National Instrument 62-103 – The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues in verband met de indiening van een vroegtijdig waarschuwingsrapport met betrekking tot de verkoop van de gekochte aandelen door GTRL.

 

Op 11 december 2020 sloot de Overnemer een onderhandse overeenkomst met GTRL die voorziet in de aankoop door de Overnemer van de Gekochte Aandelen tegen een prijs van 0,099385 GBP per Gekocht Aandeel, voor een totale aankoopprijs van 21,667,172,3125 GBP. De afronding van de transactie zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 18 december 2020, afhankelijk van een aantal voorwaarden waaraan wordt voldaan of waarvan wordt afgezien door een of beide van GTRL en de Acquiror. De aangekochte aandelen vertegenwoordigen ongeveer 26,7% van de uitgegeven en uitstaande PetroTal-aandelen op 11 december 2020. GTRL bezit momenteel 246.100.000 PetroTal-aandelen, wat ongeveer 30,15% vertegenwoordigt van de uitgegeven en uitstaande PetroTal-aandelen op 11 december 2020. Bij de sluiting van de transactie, zal GTRL 28.087.500 PetroTal-aandelen bezitten, wat ongeveer 3,44% van de uitgegeven en uitstaande PetroTal-aandelen vertegenwoordigt vanaf 11 december 2020. De aankoopprijs is C $ 0,167633 per gekocht aandeel voor een totale aankoopprijs van C $ 36.546.089,4125, in elk geval gebaseerd op op de dagelijkse wisselkoers van de Bank of Canada op 11 december 2020. GTRL verkoopt de gekochte aandelen voor beleggingsdoeleinden. GTRL kan, afhankelijk van de markt- en andere omstandigheden, of zoals toekomstige omstandigheden dit vereisen, van tijd tot tijd sommige of alle bestaande of aanvullende effecten die het in bezit heeft of zal houden in de Emittent verhogen of vervreemden, of kan haar eigen effecten blijven houden. positie in de Emittent. De Emittent, GTRL en Gran Tierra Energy International Holdings Ltd. (“GTEIHL”) zijn partij bij een overeenkomst voor investeerdersrechten van 18 december 2017 (de “Investor Rights Agreement”) op grond waarvan GTRL en GTEIHL het recht kregen om bepaalde bestuurders aan de raad van bestuur van de Emittent, bepaalde voorkeursrechten, bepaalde registratierechten en bepaalde piggy-back registratierechten. De Investor Rights Agreement wordt beëindigd bij het sluiten van de transactie. GTRL begrijpt dat de Acquiror vertrouwt op de vrijstelling van de private overeenkomst in sectie 4.2 van National Instrument 62-104 – Overnamebiedingen en Emittentenbiedingen (“NI 62-104”) op basis van de volgende feiten: (a) de verwerving van de Door de Acquiror gekochte aandelen worden gemaakt door in totaal niet meer dan vijf personen; (b) het bod werd in het algemeen niet uitgebracht op houders van PetroTal-aandelen en er zijn er meerhan vijf houders van de PetroTal-aandelen; (c) er is een gepubliceerde markt voor de PetroTal-aandelen; en (d) de waarde van de vergoeding die door de Overnemer voor de Gekochte Aandelen moet worden betaald, is niet hoger dan 115% van de marktprijs van de PetroTal-Aandelen op 11 december 2020, zoals berekend overeenkomstig NI 62-104. Het hoofdkantoor van de Emittent is gevestigd op 11451 Katy Freeway, Suite 500, Houston, Texas, Verenigde Staten 77079. De PetroTal-aandelen worden verhandeld op de TSX Venture Exchange en de AIM. The Acquiror is een bedrijf dat is opgericht onder de wetten van Guernsey en gevestigd is op de begane grond, Cambridge House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey GY1 1WD. Een kopie van het vroegtijdige waarschuwingsrapport met aanvullende informatie met betrekking tot de voorgaande zaken zal worden gearchiveerd en beschikbaar worden gesteld op het SEDAR-profiel van de Emittent op www.sedar.com.

Gran Tierra Energy Inc. is samen met haar dochterondernemingen een onafhankelijk internationaal energiebedrijf dat zich richt op de exploratie en productie van olie en aardgas in Colombia en Ecuador. Het bedrijf concentreert zich op zijn bestaande portefeuille van activa in Colombia en Ecuador en zal nieuwe groeimogelijkheden nastreven in heel Colombia en Latijns-Amerika, gebruikmakend van onze financiële kracht. De gewone aandelen van het bedrijf worden verhandeld op de NYSE American, de Toronto Stock Exchange en de London Stock Exchange onder het tickersymbool GTE. Aanvullende informatie over Gran Tierra is beschikbaar op www.grantierra.com. De informatie op de website van het bedrijf maakt geen deel uit van dit persbericht. Vragen van beleggers kunnen worden gericht aan info@grantierra.com of (403) 265-3221.

 

Toekomstgerichte verklaringen en juridische adviezen:

 

Dit persbericht bevat meningen, voorspellingen, projecties en andere verklaringen over toekomstige gebeurtenissen of resultaten die toekomstgerichte verklaringen vormen in de zin van de United States Private Securities Litigation Reform Act van 1995, sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd , en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd, en financiële vooruitzichten en toekomstgerichte informatie in de zin van de toepasselijke Canadese effectenwetgeving (gezamenlijk ‘toekomstgerichte verklaringen’), inclusief verklaringen met betrekking tot de verwachtingen van Gran Tierra met betrekking tot de timing van de voltooiing van de transactie en de vervulling of afstand doen van bepaalde voorwaarden, de positie van de Emittent in de toekomst, Gran Tierra’s balansbescherming en waardebehoud op lange termijn en Gran Tierra’s mogelijke toekomstige acties met betrekking tot effecten van de Emittent. Alle verklaringen in dit persbericht die geen verklaringen van historische feiten zijn, kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen. Woorden als “wil”, “van plan zijn” en soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om deze toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Er zijn een aantal belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de resultaten van Gran Tierra wezenlijk verschillen van de resultaten die worden aangegeven in deze toekomstgerichte verklaringen, waaronder risico’s en onzekerheden met betrekking tot de tevredenheid met of het afstand doen van de voorwaarden voor het sluiten van de transactie. Er kan geen garantie worden gegeven dat Gran Tierra in staat zal zijn om de voorgestelde transactie tegen de verwachte voorwaarden te voltooien, of helemaal niet. Bijkomende risico’s en onzekerheden met betrekking tot Gran Tierra en zijn activiteiten zijn te vinden in de periodieke verslagen van Gran Tierra die zijn ingediend bij de Securities and Exchange Commission, inclusief, maar niet beperkt tot, de titel ‘Risicofactoren’ in het kwartaalverslag van Gran Tierra voor het kwartaal dat eindigde op 30 september. , 2020 en jaarverslag op formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2019 en de andere deponeringen bij de SEC. Deze aanmeldingen zijn beschikbaar op de SEC-website op http://www.sec.gov en op SEDAR op http://www.sedar.com. Alle toekomstgerichte verklaringen worden gedaan vanaf de datum van dit persbericht en het feit dat dit persbericht beschikbaar blijft, vormt geen verklaring van Gran Tierra dat het bedrijf gelooft dat deze toekomstgerichte verklaringen waar blijven vanaf elke volgende datum. . Werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van de verwachte resultaten uitgedrukt in toekomstgerichte verklaringen. Gran Tierra wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg daarvanvan nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij uitdrukkelijk vereist door de toepasselijke effectenwetten. De toekomstgerichte verklaringen van Gran Tierra worden uitdrukkelijk in hun geheel gekwalificeerd door deze waarschuwende verklaring.